Content Kickstarter

For virksomheder, som ønsker at producere og distribuere indhold internt til deres LinkedIn virksomhedsside, tilbyder vi to forskellige Content Kickstarter pakker.

Begge pakker indeholder følgende grundelementer:

 • Udarbejdelse af indholdsstrategi.
 • 6 eller 13 ugers content services.
 • 6 eller 8 ugers træning i produktion af indhold.

Udbytte

I løbet af de henholdsvis 3 eller 5 måneder får I:

 • Opbygget kompetencer og viden internt i organisationen.
 • Skabt en rød tråd i kommunikationen på LinkedIn via en klart defineret indholdsstrategi.
 • Skabt øget og regelmæssig synlighed på LinkedIn.
 • Sikret regelmæssig kommunikation af emner og områder, som er vigtige for virksomheden at kommunikere.
 • Givet jeres indlæg på LinkedIn et professionelt og ensartet look.
 • Gjort det muligt for medarbejderne at interagere med indhold på virksomhedssiden (like, kommentere og dele).
 • Mulighed for at “pulje” indlæg, der fremadrettet kan bruges af medarbejderne på deres personlige profiler

Content Kickstarter pakke (3 måneder)

Information om vores Content Kickstarter indholdspakke

Uge 1: Opstart

 • Udarbejdelse af indholdsstrategi.
 • Definition af målsætninger.
 • Definition af jeres kommunikative fyrtårne.
 • Definition af KPI’er og målepunkter.
 • Valg af mix mellem distribution på virksomhedsside og personprofiler.

Næste 6 uger: Content service

 • 2 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Udarbejdelse og løbende ajourføring af contentkalender.
 • Udvikling og produktion af 2 ugentlige indlæg med tekst og billede og/eller grafik.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Publicering af indlæg på virksomhedsside 2 gange pr. uge.
 • KPI afrapportering.

Sidste 6 uger: Egenproduktion og undervisning

 • 2 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Gradvis overdragelse af produktion og distribution af indlæg til eksempelvis marketingkoordinator eller social media manager.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Undervisning i opbygning af indlæg og skriveteknik.
 • Undervisning i udarbejdelse af billeder og grafik.

Pris: kr. 16.500 pr. måned i 3 måneder

Samlet pakkepris kr. 49.500 ekskl. moms for den samlede pakke.

Content Kickstarter pakke (5 måneder)

Information om vores Content Kickstarter indholdspakke

Uge 1: Opstart

 • Udarbejdelse af indholdsstrategi.
 • Definition af målsætninger.
 • Definition af jeres kommunikative fyrtårne.
 • Definition af KPI’er og målepunkter.
 • Valg af mix mellem distribution på virksomhedsside og personprofiler.

Næste 13 uger: Content service

 • 3 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Udarbejdelse og løbende ajourføring af contentkalender.
 • Udvikling og produktion af 2 ugentlige indlæg med tekst og billede og/eller grafik.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Publicering af indlæg på virksomhedsside 2 gange pr. uge.
 • KPI afrapportering.

Sidste 8 uger: Egenproduktion og undervisning

 • 3 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Gradvis overdragelse af produktion og distribution af indlæg til eksempelvis marketingkoordinator eller social media manager.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Undervisning i opbygning af indlæg og skriveteknik.
 • Undervisning i udarbejdelse af billeder og grafik.

Pris: kr. 16.500 pr. måned i 5 måneder

Samlet pakkepris kr. 82.500 ekskl. moms for den samlede pakke.

Ovenstående beløb er eksklusive moms og transportomkostninger. Content Kickstarter pakkerne faktureres månedsvis forud med 8 dages betalingsfrist, og er uopsigelig i aftaleperioden.