Content Kickstarter - Social Selling Company

Content Kickstarter

For virksomheder, som ønsker at producere og distribuere indhold internt til deres LinkedIn virksomhedsside, tilbyder vi to forskellige Content Kickstarter pakker.

Begge pakker indeholder følgende grundelementer:

 • Udarbejdelse af indholdsstrategi.
 • 6 eller 13 ugers content services.
 • 6 eller 8 ugers træning i produktion af indhold.

Udbytte

I løbet af de henholdsvis 3 eller 5 måneder får I:

 • Opbygget kompetencer og viden internt i organisationen.
 • Skabt en rød tråd i kommunikationen på LinkedIn via en klart defineret indholdsstrategi.
 • Skabt øget og regelmæssig synlighed på LinkedIn.
 • Sikret regelmæssig kommunikation af emner og områder, som er vigtige for virksomheden at kommunikere.
 • Givet jeres LinkedIn indlæg et professionelt og ensartet look.
 • Gjort det muligt for medarbejderne at interagere med indhold på virksomhedssiden (like, kommentere og dele).
 • Mulighed for at “pulje” indlæg, der fremadrettet kan bruges af medarbejderne på deres personlige profiler

Content Kickstarter pakke (3 måneder)

Information om vores Content Kickstarter indholdspakke

Uge 1: Opstart

 • Udarbejdelse af indholdsstrategi.
 • Definition af målsætninger.
 • Definition af jeres kommunikative fyrtårne.
 • Definition af KPI’er og målepunkter.
 • Valg af mix mellem distribution på virksomhedsside og personprofiler.

Næste 6 uger: Content service

 • 2 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Udarbejdelse og løbende ajourføring af contentkalender.
 • Udvikling og produktion af 2 ugentlige indlæg med tekst og billede og/eller grafik.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Publicering af indlæg på virksomhedsside 2 gange pr. uge.
 • KPI afrapportering.

Sidste 6 uger: Egenproduktion og undervisning

 • 2 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Gradvis overdragelse af produktion og distribution af indlæg til eksempelvis marketingkoordinator eller social media manager.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Undervisning i opbygning af indlæg og skriveteknik.
 • Undervisning i udarbejdelse af billeder og grafik.

Pris: kr. 16.500 pr. måned i 3 måneder

Samlet pakkepris kr. 49.500 ekskl. moms for den samlede pakke.

Content Kickstarter pakke (5 måneder)

Information om vores Content Kickstarter indholdspakke

Uge 1: Opstart

 • Udarbejdelse af indholdsstrategi.
 • Definition af målsætninger.
 • Definition af jeres kommunikative fyrtårne.
 • Definition af KPI’er og målepunkter.
 • Valg af mix mellem distribution på virksomhedsside og personprofiler.

Næste 13 uger: Content service

 • 3 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Udarbejdelse og løbende ajourføring af contentkalender.
 • Udvikling og produktion af 2 ugentlige indlæg med tekst og billede og/eller grafik.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Publicering af indlæg på virksomhedsside 2 gange pr. uge.
 • KPI afrapportering.

Sidste 8 uger: Egenproduktion og undervisning

 • 3 briefing- og planlægningsmøder.
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring.
 • Gradvis overdragelse af produktion og distribution af indlæg til eksempelvis marketingkoordinator eller social media manager.
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol.
 • Undervisning i opbygning af indlæg og skriveteknik.
 • Undervisning i udarbejdelse af billeder og grafik.

Pris: kr. 16.500 pr. måned i 5 måneder

Samlet pakkepris kr. 82.500 ekskl. moms for den samlede pakke.

Ovenstående beløb er eksklusive moms og transportomkostninger. Content Kickstarter pakkerne faktureres månedsvis forud med 8 dages betalingsfrist, og er uopsigelig i aftaleperioden.