Content services og produktion

Beslutningstagerne har ændret deres købsadfærd og er selv i fuld kontrol over købsprocessen. De kan selv identificere deres behov via Google og de sociale medier. Denne forandring gør, at du som virksomhed er nødt til at være synlig og tilstede på disse medier. Ellers ender dine kunder med at købe af dine konkurrenter, som er tilstede og synlige undervejs i deres købsproces.

Du er nødt til at producere indhold, som passer til medierne. Det kræver, at du producerer masser af indhold. For 94 % af beslutningstagerne ser på flere stykker indhold fra en leverandør, før de tager det endelige valg. 75 % af dem bruger ikke kun Google, men søger også på de sociale medier efter produkter og services.

Derfor er det vigtigt, at du er tilstede og synlig begge steder. Vi ved, at manglende tid og udfordringer med at producere indhold kan være to væsentlige faktorer til, at du ikke er synlige på de sociale medier. Men vi vil gerne hjælpe dig til at komme tættere på kunderne og øge deres tillid og loyalitet til jeres virksomhed, produkter og services gennem brugen af engagerende indhold.

For virksomheder, der ønsker hjælp til content marketing, tilbyder vi en række content services. Disse services har til formål at gøre det nemt at få produceret og distribueret engagerende indhold på de sociale medier.

Denne løsning er til dig, der gerne vil have regelmæssig synlighed på LinkedIn. Det kan være, at du har svært ved at producere det værdifulde stykke indhold, eller du ikke har afsat nok tid til det. Alt efter dine behov og forretningsmål kan vi tilbyde forskellige pakker, som vil gøre dig mere synlig overfor dine eksisterende og potentielle kunder. Denne synlighed vil vi gennem vores indhold bruge til at øge tilliden og loyaliteten mellem dig, dine kunder og leads.

De mange indlæg kan bruges til at uddanne markedet, komme tilbage i den indledende del af købsprocessen, skabe større loyalitet blandt kunder, få flere leads osv. Det handler selvfølgelig om at give målgruppe de samme budskaber flere gange. Samtidig skal du kunne fortælle det meget kort. Indlæg på LinkedIn har nemlig maksimalt 1.300 tegn, hvorfor brugen af billeder og grafik er et vigtigt element. Billeder siger mere end ord, hvorfor de er med til at skabe endnu større synlighed omkring dine budskaber.

4 INDLÆG PR. MÅNED13.995

 • Udvikling og produktion af 4 månedlige indlæg med tekst og billede (eksempelvis 1 indlæg pr. uge for 1 person eller 1 indlæg pr. uge på en virksomhedsside)
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol af de producerede indlæg
 • Publicering af indlæg på LinkedIn virksomhedsside
 • 1 briefingmøde á 1 times varighed med tilhørende planlægning af contentkalender
 • Ugentlig telefonbriefing og social media sparring
 • Valgfri fakturering på måneds- eller kvartalsbasis
 • kr. 13.995 ved månedlig fakturering
 • kr. 40.985 ved kvartalsvis fakturering (kr. 1.000 i besparelse pr. kvartal)

12 INDLÆG PR. MÅNED26.995

 • Udvikling og produktion af 12 månedlige indlæg med tekst og billede (eksempelvis 3 indlæg pr. uge for 1 person eller 3 indlæg pr. uge på en virksomhedsside)
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol af de producerede indlæg
 • Publicering af indlæg på LinkedIn virksomhedsside
 • 1 briefingmøde á 2 times varighed med tilhørende planlægning af contentkalender
 • Ugentlig telefonbriefing og social media sparring
 • Valgfri fakturering på måneds- eller kvartalsbasis
 • kr. 26.995 ved månedlig fakturering
 • kr. 77.985 ved kvartalsvis fakturering (kr. 3.000 i besparelse pr. kvartal)

Ovenstående beløb er eksklusive moms. Content services faktureres månedsvis eller kvartalsvis forud med 8 dages betalingsfrist. I de første 3 måneder (opstartsperioden) kan content services ikke opsiges. Herefter er opsigelsesfristen 30 dages skriftlig varsel før næste faktureringsperiode.

Denne løsning er til dig, der gerne vil findes på Google. Det kan gøres ved at lave blogindlæg til din egen blogsektion på din hjemmeside. Eller ved at skrive LinkedIn artikler, som du og dine medarbejdere kan bruge på jeres personlige LinkedIn-profiler.

Både blogindlæg og LinkedIn artikler bliver Google indekseret. Det vil sige, at deres søgemaskine har gennemgået indholdet og vurderet dit indhold. På den måde kan det googles af deres brugere.

Men det kræver en masse tid og ressourcer at producere dette. Det kan være den helt store stopklods, hvilket er et problem, da kunderne også bruger Google og LinkedIn undervejs i købsprocessen.

1 BLOGINDLÆG HVER MÅNED6.000

 • Udvikling og produktion af 1 månedligt blogindlæg á minimum 600 ord med tilhørende grafikelement
 • Telefonisk briefingmøde med henblik på at få input og baggrundsviden
 • Sparring omkring valg af persona og målgruppe for blogindlægget
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol af det producerede blogindlæg
 • Valgfri fakturering på måneds- eller kvartalsbasis
 • kr. 6.000 ved månedlig fakturering
 • kr. 17.000 ved kvartalsvis fakturering (kr. 1.000 i besparelse pr. kvartal)

4 BLOGINDLÆG HVER MÅNED19.500

 • Udvikling og produktion af 4 månedlige blogindlæg á minimum 600 ord med tilhørende grafikelement
 • Fysisk eller telefonisk briefingmøde med henblik på at få baggrundsviden og input til skabelsen af blogindlæggene
 • Sparring omkring valg af persona og målgruppe for blogindlægget
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol af det producerede blogindlæg
 • Telefonisk ad hoc social media sparring
 • Valgfri fakturering på måneds- eller kvartalsbasis
 • kr. 19.500 ved månedlig fakturering
 • kr. 56.000 ved kvartalsvis fakturering (kr. 2.500 i besparelse pr. kvartal)

Ovenstående beløb er eksklusive moms. Content services faktureres månedsvis eller kvartalsvis forud med 8 dages betalingsfrist. I de første 3 måneder (opstartsperioden) kan content services ikke opsiges. Herefter er opsigelsesfristen 30 dages skriftlig varsel før næste faktureringsperiode.

Information om hvad kunderne siger om os

Vi lever af glade og tilfredse kunder, og vi er så heldige at kunderne også sætter ord på deres erfaringer med Social Selling Company.

Så hvis du har lyst til at læse lidt om, hvad kunderne siger om os og hvad de har fået ud af at bruge Social Selling Company som samarbejdspartner i forhold til foredrag, workshops, kurser og rådgivning, så klik her og se oversigten med vores kundereferencer.

Andre former for content kurser eller sparring

Information om vores LinkedIn kursus: Sådan skaber og poster du indhold på LinkedIn
Information om vores Social Media Manager sparringspakke