Forbehold i forhold til brug af billeder og video fra egne arrangementer

Social Selling Company bruger løbende fotos, billeder og video fra egne arrangementer som eksempelvis Social Friday netværksarrangementer samt aktiviteter i trykte og digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra vores netværk, vi deler viden og informerer om arrangementer og aktiviteter.

Offentliggørelsen af billeder på internettet af genkendelige personer er omfattet af reglerne i Persondataloven.

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder:

Situationsbilleder har til formål at vise en aktivitet eller situation. For eksempel deltagere til et seminar eller et netværksarrangement. Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden samtykke fra personerne på billedet. Dette gælder dog ikke, hvis en person kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, for eksempel når billedet bliver anvendt til markedsføring.

Portrætbilleder har til formål at vise en eller flere personer, ikke situationen eller aktiviteten. For eksempel en oplægsholder ved et arrangement. Som hovedregel kræver det samtykke at offentliggøre et portrætbillede.

Social Selling Company offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning.

Deltagere ved Social Selling Companys arrangementer giver ved tilmelding tilladelse til, at Social Selling Company må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor de er på. Det oplyses ved tilmeldingen, at man som deltager giver samtykke til at Social Selling Company må bruge billeder fra arrangementet.

Ønsker en deltager et offentliggjort billede fjernet, hvor vedkommende er på, kan der rettes henvendelse til Social Selling Company, og billedet vil blive fjernet fra internettet i det omfang det er muligt.

Oplægsholdere ved Social Selling Companys arrangementer giver samtykke til at billeder og video, hvor de er på må offentliggøres sammen med deres navn, titel og organisation.

Samtykket kan til en hver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Social Selling Company.

Persondatapolitik

Du finder vores officielle persondatapolitik via linket her.