Leif Carlsen fra Social Selling underviste vores marketing team samt øverste ledelse i brugen af LinkedIn over en 4-timers workshop.


Vi havde dels fokus på, hvordan vi skaber størst engagement på vores virksomhedsprofil samt på optimal udnyttelse af vores egne profiler i forbindelse med Social Selling og det at agere brandambassadør for din virksomhed, man arbejder i.


Vi fik indblik i do’s and dont’s og fik en masse god inspiration til, hvordan vi kan optimere vores tilstedeværelse på mediet med henblik på salg og et styrket netværk. Leif er en utrolig behagelig og dygtig formidler og havde mange konkrete eksempler i sit oplæg, hvilket gjorde det både let forståeligt og håndgribeligt at tage fat på efterfølgende.


Vi blev i gruppen klædt på til selv at videreformidle alle de vigtige pointer og indsigter og afholdt efterfølgende et oplæg for vores godt 100 medarbejdere, som roste oplægget og fik stor værdi med sig. Og det er takket være vores workshop med Social Selling faciliteret af Leif.


Vi glæder os til at se effekten af vores samarbejde på længere sigt og kan klart anbefale Social Selling til andre virksomheder, der ønsker at styrke deres tilstedeværelse på mediet LinkedIn eller give deres medarbejdere de bedste forudsætninger for at agere gode brandambassadører på LinkedIn.

Kristina Ege Scharff

Kristina Ege ScharffCustomer Success & Communications Manager - Keepers