Sådan hjælper vi dig med at få succes med social selling

Vi hjælper dig og din virksomhed med at skabe værdifulde kunderelationer som øger din bundlinje gennem brugen af den såkaldte social selling metodik på LinkedIn, som er verdens største professionelle sociale medie med over 645 millioner brugere på verdensplan og cirka 2,5 millioner brugere her i Danmark.

Vi gør det ved at inspirere og dele viden, hjælpe med at indarbejde nye metoder og vaner samt sikre eksekvering på det operationelle plan – både individuelt og i forhold til teams.

Vi gør det eksempelvis gennem:

Den moderne beslutningstager har over de sidste 10 års tid digitaliseret sin købsproces. Det betyder at han eller hun i dag benytter søgemaskiner som Google og sociale medier som LinkedIn, Facebook og Twitter til at søge inspiration og viden til at få indsigt i forhold til de udfordringer og muligheder som virksomheden står overfor.

Tidligere kunne vi som sælgere skabe et behov hos kunden, give beslutningstager en brochure med informationer, fortælle fordelene og skubbe kunden igennem salgsprocessen for til sidst at stå med ordren. Nu om dage tager beslutningstageren i snit cirka 60 procent af købsprocessen selv før han eller hun tager kontakt til en sælger/virksomhed.

Og hvis din virksomheder sælger produkter og services, som kan købes via en webshop, kan din potentielle kunde vælge at tage den fulde købsproces digitalt uden indblanding eller dialog med dig som sælger – sandsynligvis med stor fokus på at få en skarp pris fordi det er nemt at tjekke prisniveauet via en simpel Google-søgning.

Det er for øvrigt også en af forklaringerne på, hvorfor at det er blevet markant sværere at booke møder over telefonen gennem kold canvas. Den moderne beslutningstager orker groft sagt ikke at tale med sælgere før han eller hun har været igennem den indledende fase med behovsafdækning, indsamlet de nødvendige informationer og har foretaget en stor del af evalueringsfasen selv.

Derfor gælder det i høj grad om at tænke i digitale salgs- og markedsføringsindsatser med henblik på at komme tilbage i den indledende del af kundernes købsproces, eller endda før at kunden overhovedet har defineret behov.

Som i så mange andre sammenhænge når det gælder salg, så er det svært at få succes med noget hvis du kun gør det halvt og gennem tilfældige indsatser. Det handler det for om at få skabt en struktur omkring det at indføre social selling som en fastforankret del af sælgernes hverdag på linje med klassiske salgsindsatser.

Denne struktur mener vi indeholder 7 elementer:

  1. Ledelsesmæssig opbakning og støtte til social selling projektet
  2. Udarbejdelse af en klar strategi og køreplan
  3. Veldefinerede taktiske målsætninger
  4. Kompetenceopbygning: Træning af salgsstyrken i social selling metodikken
  5. Klare operationelle målsætninger som sælgerne kan eksekvere på
  6. Regelmæssig produktion af indhold uanset om det gøre internt eller eksternt
  7. Social selling analytics: Opfølgning på indsatser, effekter og resultater

Ved at følge denne struktur er det vores erfaring, at der kan skabes en klar retning og fremdrift i indførelsen af social selling i jeres virksomhed.

Sådan får du succes med social selling

Strategi

UGE 1
STRATEGI OG TAKTIK WORKSHOP
STRATEGI OG TAKTIK WORKSHOP

Denne workshop har til formål at skabe en plan for virksomhedens social selling strategi og taktik, herunder definition af strategiske målsætninger, kommunikative fyrtårne, personaer, valg af kanaler, contenttyper, rollefordelinger, KPI’er, m.m. Deltagere: Typisk salgs- og marketingledelse. | Læs mere

Træning

UGE 4
SÅDAN SÆLGER DU VED HJÆLP AF LINKEDIN (BASIS)
SÅDAN SÆLGER DU VED HJÆLP AF LINKEDIN (BASIS)

Workshop, hvor deltagerne lærer om de forskellige elementer i social selling metodikken. Det foregår gennem hands-on træning i, hvordan man konkret kommer i gang med at bruge social selling i de daglige salgs- og marketingindsatser, herunder målrettet udvidelse af netværket med potentielle kunder. Deltagere: Primært sælgere og eventuelt andre med kundevendte roller. | Læs mere

UGE 8
SÅDAN SÆLGER DU VED HJÆLP AF LINKEDIN (UDVIDET)
SÅDAN SÆLGER DU VED HJÆLP AF LINKEDIN (UDVIDET)

Fortsættelse af første workshop med fokus på at planlægge og skrive engagerende indlæg med henblik på at skabe øget synlighed samt at udstille ekspertise og faglighed overfor målgruppen. Deltagere: Primært sælgere og eventuelt andre med kundevendte roller. | Læs mere

UGE 16
SÅDAN SÆLGER DU VED HJÆLP AF LINKEDIN (AVANCERET)
SÅDAN SÆLGER DU VED HJÆLP AF LINKEDIN (AVANCERET)

Tredje og sidste workshop med fokus på koblingen til CRM-systemer og specifikke salgsindsatser, emnebrainstorming, hvordan du bruger artikler og video m.m. Deltagere: Primært sælgere og eventuelt andre med kundevendte roller. | Læs mere

Services

LØBENDE
SOCIAL SELLING ANALYTICS
SOCIAL SELLING ANALYTICS

Med social selling analytics får salgsledelsen en månedlig rapportering i PowerPoint-format. Formålet er at give salgsledelsen et detaljeret og alligevel let tilgængeligt rapporteringsværktøj som understøtter en regelmæssig opfølgning i forhold til sælgernes social selling indsatser. | Læs mere

LØBENDE
CONTENT SERVICES
CONTENT SERVICES

For at sikre tilstrækkelig med synlighed omkring virksomhedens kommunikative fyrtårne, producerer og publicerer vi 8 opslag pr. måned svarende til at der bliver postet 2 opslag pr. uge på LinkedIn virksomhedssiden. | Læs mere

Status

UGE 26
STATUS OG OPFØLGNING
STATUS OG OPFØLGNING

Formålet med denne session er dels at lave en halvårsstatus og opfølgning på social selling projektet og evaluere på indsatser, effekter og resultater. Hvad har været svært? Q&A. Hvad er gået godt? Hvad skal vores best practice være fremadrettet?

Hvis du tænker at ovenstående lyder spændende og interessant, stiller vi meget gerne op til en uforpligtende dialog med henblik på at finde ud af, hvad mulighederne og potentialet er for jer ved at bruge social selling metodikken i jeres salgs- og markedsføringsindsatser.

Vi har stor ekspertise i at hjælpe primært B2B-virksomheder og deres medarbejder med at bruge social selling metodikken til relationsudvikling med henblik på at komme tættere på deres kunder.


Gennem de seneste 5 år har
vi hjulpet mere end 200 virksomheder på tværs af brancher og størrelser, nationalt såvel som internationalt, med inspiration, sparring, rådgivning og undervisning af tusindevis af sælgere og andre medarbejdere med kundevendte roller.

Vi lever af glade og tilfredse kunder, og vi er så heldige at flere af vores kunder også har sat ord på deres erfaringer med os. Du finder disse anbefalinger i linket her.

Vi føler os derfor overbeviste om, at vi også kan hjælpe dig og din virksomhed, og stiller som tidligere nævnt altid gerne op til en uforpligtende dialog.

Du er velkommen til at kontakte Eva Sachse på telefon 61 46 93 40 eller send hende en e-mail til es@socialsellingcompany.dk for at starte en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at skabe konkrete salgsmæssige resultater som øger din bundlinje gennem brugen af LinkedIn og social selling metodikken.

De venligste hilsner

Eva Sachse og Leif Carlsen, Social Selling Company
Information om historien om Social Selling Company
Eksempler på kunder vi har hjulpet i Social Selling Company
Information om vores kundereferencer