Content Kickstarter indholdsproduktion

LINKEDIN INDHOLDSPRODUKTION: For virksomheder, som ønsker at producere og distribuere indhold internt til deres LinkedIn virksomhedsside, tilbyder vi en Content Kickstarter pakke. Pakken har til formål dels at få udarbejdet en indholdsstrategi, dels 6 ugers content services og dels 6 ugers træning i produktion og distribution af indhold.

Udbytte

I løbet af de 13 uger får I:

 • Opbygget kompetencer og viden internt i organisationen
 • Skabt en rød tråd i kommunikationen på LinkedIn via en klart defineret indholdsstrategi
 • Skabt øget og regelmæssig synlighed på LinkedIn
 • Sikret regelmæssig kommunikation af emner og områder, som er vigtige for virksomheden at kommunikere
 • Givet jeres LinkedIn indlæg et professionelt og ensartet look
 • Gjort det muligt for medarbejderne at interagere med indhold på virksomhedssiden (like, kommentere og dele)
 • Mulighed for at “pulje” indlæg, der fremadrettet kan bruges af medarbejderne på deres personlige profiler

Content Kickstarter pakke

Her finder du information om vores Content Kickstarter indholdspakke til LinkedIn virksomhedssider og personlige profiler

Uge 1: Opstart

 • Udarbejdelse af indholdsstrategi
 • Definition af målsætninger
 • Definition af jeres kommunikative fyrtårne
 • Definition af KPI’er og målepunkter
 • Valg af mix mellem distribution på virksomhedsside og personprofiler

Næste 6 uger: Content service

 • 2 briefing- og planlægningsmøder
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring
 • Udarbejdelse og løbende ajourføring af contentkalender
 • Udvikling og produktion af 2 ugentlige indlæg med tekst og billede og/eller grafik
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol
 • Publicering af indlæg på virksomhedsside 2 gange pr. uge
 • KPI afrapportering

Sidste 6 uger: Egenproduktion og undervisning

 • 2 briefing- og planlægningsmøder
 • Ugentlig telefonbriefing og sparring
 • Gradvis overdragelse af produktion og distribution af indlæg til eksempelvis marketingkoordinator eller social media manager
 • Korrekturproces og kvalitetskontrol
 • Undervisning i opbygning af indlæg og skriveteknik
 • Undervisning i udarbejdelse af billeder og grafik

Pris: kr. 49.500 for i alt 13 uger

svarende til kr. 16.500 pr. måned.

Ovenstående beløb er eksklusive moms og transportomkostninger. Content Kickstarter pakken faktureres ved opstart med 8 dages betalingsfrist, og er uopsigelig i aftaleperioden.