Her finder du en guide til, hvordan du gennem 4 kontrete trin kan sætte system i din produktion af indhold til LinkedIn

4 trin som sætter system i din produktion af indhold til LinkedIn

LINKEDIN INDHOLDSPRODUKTION: Når jeg underviser typisk sælgere og andre kundevendte personer i LinkedIn og social selling metodikken, støder jeg ofte på at de har udfordringer med at få produceret indhold i form af indlæg og artikler. Denne udfordring skal forstås på flere måder. For nogle siger, at de ikke har noget at skrive om. Andre siger at de ikke kan finde ud af at skrive indlæg og artikler. Og så er der klassikeren med at “jeg synes det er svært at finde tid til det”.

Men uanset om det er den ene eller anden årsag, der gør at der ikke bliver produceret indhold (hvilket jo er en nødvendighed, hvis man ellers ønsker øget synlighed på LinkedIn eller andre platforme), så kan der heldigvis gøres noget ved det 😊

Efter min mening starter det hele med at få skabt en struktur omkring arbejdet med at skabe og publicere indhold. For en klar struktur vil uden tvivl hjælpe dig med at få retning og fremdrift på opgaven med at skrive indlæg og artikler til LinkedIn.

For at hjælpe dig på vej med at få skabt denne struktur, vil jeg gerne dele den model som min kollega Eva Sachse og jeg anvender i vores egen virksomhed, og som vi også bruger i undervisningen overfor vores kunder.

Start med at få styr på det som jeg kalder for kommunikative fyrtårne.

Kommunikative fyrtårne defineres som områder og emner, der er vigtige for dig at kommunikere med en vis regelmæssighed. Idéen er, at i løbet af eksempelvis 12 måneder skal disse områder og emner fremstå lysende klare overfor dit netværk på LinkedIn.

Ved at få defineret dine kommunikative fyrtårne, kommer du også til at sikre en rød tråd i din synlighed og kommunikation på LinkedIn.

Jeg anbefaler at du finder 5-10 kommunikative fyrtårne, som du ønsker at kommunikere med en eller anden frekvens gennem opslag på din personlige LinkedIn profil eller jeres virksomhedsside. Nogle af disse fyrtårne skal du kommunikere ekstra regelmæssigt, eksempelvis hver måned, hvor andre kan kommunikeres en gang i kvartalet eller halvårligt.

Eksempler på kommunikative fyrtårne

For at give dig en idé om, hvad kommunikative fyrtårne er for en størrelse, så vil jeg gerne dele vores virksomheds kommunikative fyrtårne, i håbet om at du kan bruge dem som inspiration i forhold til at få defineret dine egne fyrtårne:

 • Hvad er social selling?
 • Den udvidede salgstragt
 • Sales Navigator
 • Indhold skal være modtagerorienteret med fokus på relevans og værdiskabelse
 • Nyheder omkring LinkedIn
 • Strategi og taktik
 • Det er ikke en sprint – det er et maraton (langsigtet perspektiv)
 • Ledelsesmæssig opbakning til social selling
 • IKT/persona tankegangen
 • Alignment af salgsprocessen med social selling principperne
 • Social selling er ikke kun for salgsafdelingen (Employer Branding og Employee Advocacy)

Eksempel på hvordan en LinkedIn indholdskalender og årshjul skabelon kan se ud

En anden og meget lavpraktisk mulighed er at bruge en Excel-baseret indholdskalender, som giver dig et godt overblik over det indhold, som du har besluttet dig for at poste på måneds-, kvartals- og årsbasis. Det gør det også nemt for dig at kopiere allerede produceret og publiceret indhold til et senere tidspunkt i løbet af året.

Gratis årshjul for 2024 og 2025

Her vil min kollega Eva og jeg igen gerne hjælpe dig i gang med strukturen i forhold til en indholdskalender. Vi har derfor lavet en komplet indholdskalender og årshjul for 2024 og 2025 med opdeling i uger, måneder og kvartaler. Skabelonen er lavet i Excel således, at du nemt kan redigere i den og eventuelt også tilpasse den.

Du kan downloade indholdskalenderen og årshjulet helt gratis nedenfor. Du skal hverken aflevere e-mail adresse eller noget andet for at få fingrene i skabelonen, og du er også velkommen til at distribuere den til kolleger eller folk i dit netværk.

Download gratis indholdskalender her »

Når du har planlagt hvilken dag du vil publicere dit indhold på, er det også vigtigt at du finder frem til det optimale tidspunkt på selve dagen at poste på.

I første omgang drejer det sig om at undgå det, som jeg kalder for håbløse tidspunkter at publicere på. Eksempelvis er der ikke nogen grund til poste for sent om aftenen. På det tidspunkt er der ikke særligt mange, der er på LinkedIn, og dermed vil der være få mennesker, som vil interagere med dit indhold, hvilket gør, at det ikke rigtigt bliver spredt ud i dit netværk.

Den næste udfordring er, at du også har svært ved at få hjælp fra dine kolleger til at få spredt budskabet ved at få et like eller en kommentar fra deres side, hvilket vil øge spredningen af dit nye indlæg eller artikel.

Blogindlæg og guide om, hvornår er det bedste tidspunkt at poste på LinkedIn

Gå derfor efter at publicere dit indhold på tidspunkter, der kan karakteriseres som enten “gode” eller “acceptable”.

Vores erfaringer, som vi deler i detaljer i guiden “Hvornår er det bedste tidspunkt at poste på LinkedIn?”, er, at det generelt set er bedst at publicere tirsdage, onsdage eller torsdage fra morgenstunden af.

Vi har også fundet ud af, at jo mere “tungt” og komplekst et emne er, og/eller hvis der er tale om længere artikler, så er det bedste at poste den slags tidlig aften. Her virker det som om, at folk har bedre tid til at “konsumere” tungere emner og længere indholdstyper.

Jeg vil dog anbefale, at du gør dig dine helt egne erfaringer over en periode på 3-6 måneder i forhold til, hvad der er ideelle tidspunkter at publicere på. Udover at der er forskel på hvilke dage og tidspunkter, der er optimale, så vil du også opleve, at der kan være forskel på hvilke emner og indholdstyper du poster.

Her finder du information om produktion af indhold til LinkedInTrin 2 i PPDE-modellen handler om selve produktionen af indhold til din LinkedIn profil eller jeres virksomhedsside uanset om det drejer sig om indlæg, artikler, videoer, GIF-grafikfiler eller PDF-guider.

Helt lavpraktisk så vil jeg anbefale, at du sørger for at afsætte tid i din kalender til at få produceret indhold på regelmæssig basis – eksempelvis på ugebasis eller to gange om måneden. For ved at prioritere tid i kalenderen viser du overfor dig selv, at du tager opgaven med at skabe indhold alvorligt.

Samtidigt kan du – hvis du har kollegaer – sikre dig, at du ikke bliver booket til møder eller andre opgaver på tidspunkter, hvor du har planlagt, at du skal producere indhold.

Hvis du ikke har den store erfaring med at skrive indlæg, så vil jeg anbefale, at du afsætter ekstra tid i starten. Afsæt gerne en halv til en hel time til at skrive et interesant og relevant indlæg på op til 3.000 tegn.

Skal du skrive en artikel eller lave din første video, skal du nok afsætte 1-2 timer eller måske mere. At skrive en artikel på eksempelvis 500 ord tager bare længere tid end at skrive et kort indlæg, og video kræver ofte mere forberedelse og skal som regel også tages om nogle gange.

Når du så har skrevet nogle indlæg og artikler eller lavet videoer, og har fået mere erfaring med at skabe indhold, vil du opleve at det heldigvis kan gøres på kortere tid. Der er noget om det gamle ordsprog “øvelse gør mester” 😊

Lige som at du skal tænke i variation med dine emner, så tænk også gerne i variation når det gælder de indholdsformater, som du kan anvende når du poster opslag på LinkedIn.

På LinkedIn kan du i skrivende stund vælge mellem disse indholdstyper:

 1. Indlæg med tekst
 2. Skabelon indlæg (kun via mobil app’en)
 3. Indlæg med tekst og billede/grafik
 4. Indlæg med tekst og flere billeder (multiupload med op til 9 billeder)
 5. Indlæg med tekst og GIF-animation
 6. Indlæg med tekst og PDF, PowerPoint eller Word-fil
 7. Artikel
 8. Meningsmåling
 9. Events
 10. Fejr en begivenhed
 11. Find en ekspert
 12. Tilbyd hjælp
 13. Søg nye medarbejdere
 14. Indlæg med tekst og video

Jeg vil anbefale, at du bruger en indholdstype, der kan være med til at forstærke det budskab, som du ønsker at kommunikere. Ved også at optimere på indholdstypen øger du chancen for at komme igennem med dit budskab.

Tænk derfor over om det vil virke bedst med et indlæg bestående af noget tekst og et billede/grafik. Skal du lave et indlæg med en eller anden form for infografik for at visualisere et budskab? Er det bedst at lave en video? Er en PDF-guide det bedste valg når du skal distribuere en større mængde information eller en guide? Det kan også være at du skal skrive en decideret artikel for at have plads til at komme i dybden med emnet.

Blogindlæg med en beskrivelse af de mange forskellige indholdsformater, der findes på LinkedIn

Bonustip: Producér indhold på forhånd

Et godt lille bonustip handler om at producere indhold på forhånd.

I stedet for at producere indhold på dagen, hvor du har bestemt dig for at publicere, så kan du med fordel producere flere indlæg og artikler på forhånd.

Ved at afsætte tid til at lave “bundter” af opslag, vil du typisk produktivitetsmæssigt få mere fra hånden. Når du først har “skrevet dig varm” med det første indlæg, går det som regel hurtigere med at få skrevet et indlæg eller to mere.

Det kræver selvfølgelig at du på forhånd har styr på emner og eventuelt også overskrifter til de indlæg og artikler, som du gerne vil skrive. Har du det, kan der være tid at spare ved at sætte eksempelvis en halv eller hel dag af om måneden til at få lavet en god stak indhold på forhånd.

Når du er færdig med at producere et stykke indhold, så husk at lave kvalitetskontrol på det. Husk at det generelt set ikke haster med at få postet på LinkedIn, og at det ikke dur med hastværk og sjusk. Få derfor en kollega eller en person i dit netværk til at læse korrektur på dit indlæg eller din artikel.

Dels drejer det sig selvfølgelig om at finde eventuelle stavefejl, men det drejer sig i grad også om at få tjekket om dit indhold er relevant og i et eller andet omfang er interessant og værdiskabende for den, der læser det.

Hvis dit indlæg eller artikel ikke kan bestå det, som jeg kalder for “Og hvad så?” testen og dermed vil blive opfattet som ligegyldig, ja, så er du nødt til at omskrive din tekst og gøre den relevant og værdifuld for dit netværk og netværkets netværk.

Her finder du en kvadrant som visualiserer om et indlæg er irrelevant eller relevant og værdiløst eller værdifuldt

Du skal også tjekke om dit indlæg eller din artikel indeholder elementer, der kan opfattes som at du forsøger på at sælge via dit indhold.

Det kan eksempelvis være at du direkte beskriver produkter, løsninger, priser, rabatter og lignende. Det kan også være at du har rundet dit indlægget af med salgsorienteret “Call To Action” i form af en opfordring til at ringe til dig, hvis nogen vil vide, hvordan du hjælper.

Uanset om det er det ene eller det andet, så skal du efter min mening afholde dig fra at poste den slags salgsopslag. Husk at dit netværk er ikke på LinkedIn for at blive solgt til, og at det er lige præcis, hvad du gør, hvis du laver et decideret salgsopslag.

Tænk derimod i “unselling“, og at det handler om at dele ud af viden og erfaring med henblik på at inspirere og hjælpe dit netværk.

Så skru helt ned for salgsgassen og op for inspiration og vidensdeling.

Her finder du information om distribution af indhold på LinkedInMed trin 3 i PPDE-modellen er vi nået til selve dagen, hvor du skal have distribueret dit indhold på din personlige profil eller jeres virksomhedsside.

Det som du skal have klar for at kunne publicere et indlæg er:

 • Din tekst (husk at tilføje 3-5 hashtags i slutningen af teksten).
 • Billede(r), grafik, video eller PDF-dokument som skal vedhæftes.
Sådan starter du et indlæg eller en artikel på LinkedIn

Når du har alt dette klar, gør du følgende:

 1. Log dig på din LinkedIn profil.
 2. Klik på “Start et indlæg”.
 3. Hvis du skal poste på virksomhedssiden, skal du klikke på dropdown menu i toppen af kladden for indlægget og vælge virksomhedssiden.
 4. Tilføj nu billede(r), grafik, video eller PDF-fil.
 5. Kopiér teksten over i tekstfeltet “Hvad vil du gerne snakke om?”.
 6. Tjek om der er en eller flere, der skal tagges som en del af teksten. I så fald skriv @ fulgt af navnet på personen for at tagge vedkommende).
 7. Lav nu et sidste tjek af indlægget (stavefejl, links, tagging, hashtags etc.).
 8. Du er nu klar til at publicere og det gør du ved at klikke på “Opslå” knappen.

Når du har publiceret dit indlæg, er det en god idé at få dine kolleger og udvalgte personer i dit netværk til at hjælpe med at få spredt budskabet i netværkets netværk. Det eneste de skal gøre er, at klikke på “Synes godt om” knappen, hvilket starter spredningen af dit indlæg.

Hvis det er en LinkedIn artikel som du skal publicerer på din profil, er det i princippet samme proces, som du skal følge bortset fra, at du skal lave en kort tekst, der motiverer dit netværk og dine følgere til at læse artiklen. Denne tekst bliver du bedt om at indtaste efter at du har klikket på publicér-knappen. Husk også at tilføje 3-5 hashtags i slutningen af denne tekst.

Jeg vil anbefale, at du ikke poster flere gange samme dag, da det er med til at reducerede den samlede rækkevidde for dine opslag. Populært sagt “slukker” du nemlig for distributionen af det første opslag, når du poster det næste o.s.v.

Bonustip: Genbrug dit indlæg

Du kan som regel genbruge dit indhold på et senere tidspunkt med mindre der er tale om det, som jeg kalder for et tidskritisk opslag, som handler om eksempelvis events, webinarer og lignende. Disse indlæg kan selvsagt ikke genbruges.

Når du har publiceret et indlæg, så stil dig selv spørgsmålet: Kan jeg poste dette på et senere tidspunkt og er svaret ja, så sæt indlægget ind i din indholdskalender om eksempelvis 3 måneder, et halvt eller et helt år afhængig af hvad indlægget handler om.

Til den tid kan du så pudse teksten lidt af, opdaterede den med ny viden og måske også lave et nyt stykke grafik eller bruge et andet foto.

Her finder du information om betydningen af at evaluere det indhold som du poster på LinkedInFjerde og sidste trin i PPDE-modellen drejer sig om evaluering.

Med det mener jeg, at du på regelmæssig basis skal evaluere det indhold, som du publicerer på din personlige LinkedIn profil eller virksomhedsside.

Formålet med denne evaluering er at blive klogere på eksempelvis:

 • Generelt: Opnåede du det som du ønskede med dit indlæg eller artikel?
 • Dialoger: Hvilke emner/indholdstyper resulterer i mange kommentarer?
 • Reaktioner: Hvilke emner/indholdstyper giver mange likes?
 • Visninger: Hvilke emner/indholdstyper giver mange visninger?
 • Relationer: Er der indlæg/artikler, der har resulteret i invitationer til at connecte?
 • Virksomheder: Hvor arbejder de personer, der har set dine indlæg?
 • Titler: Hvilke titler har de personer, der har set dine indlæg?
 • Geografi: Hvilken region tilhører de personer, der har set dine indlæg?

Når du kigger på statistikken for det enkelte indlæg eller artikel, så pas på med at fokusere for meget på antallet af visninger (også kendt som “Reach”).

Det er min erfaring, at alt for mange desværre kigger aller mest på antallet af visninger, og sætter lighedstegn mellem antallet af visninger og om indlægget/artiklen har været en succes.

Imidlertid er visninger en meget flygtig størrelse, og på indlæg tæller en visning faktisk lige så snart at en person har scrollet forbi dit indlæg i nogenlunde almindelig hastighed.

Hvis du for øvrigt har lyst til at læse mere om, hvornår en visning tæller, så kig gerne forbi mit blogindlæg om hvornår en visning på LinkedIn tæller.

Her kan du se et eksempel på den statistik som du kan se i.f.m. et opslag på LinkedIn

Så jeg vil helt klart anbefale, at du i stedet fokusere på engagement i form af kommentarer og likes. For det er trods alt proaktive tegn på at personer har set dit indlæg eller artikel.

Faktisk ser jeg kommentarer som en slags relationsmæssig guld på LinkedIn. For kommentarer giver dig gode muligheder for at skabe dialoger med dit netværk og netværkets netværk.

I den sammenhæng vil jeg også opfordre dig til at svare på alle kommentarer. Udover at det er god stil, så kan det jo være vejen til at skabe en ny værdifuld relation eller udbygge en allerede eksisterende relation.

For at runde af på punktet omkring evaluering, så handler det jo i bund og grund om, at tage ved lære i forhold til hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt, med henblik på fremadrettet at lave bedre indhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *