Blogindlæg og guide med 3 konkrete trin du kan tage for at øge kvaliteten af dit netværk på LinkDin

Disse 3 trin øger kvaliteten af dit netværk på LinkedIn

LINKEDIN NETVÆRKSKVALITET: Jeg støder ofte på folk, der tror at det gælder om at være connectet med så mange som muligt på LinkedIn, da det skulle gøre, at man kan nå ud til endnu flere personer med sine indlæg og artikler.

Det er imidlertid en forkert tilgang, for det er ikke sådan at LinkedIn algoritmen fungerer. Den belønner nemlig, at du har et netværk med fokus på stærke og nære relationer, der interagerer regelmæssigt med hinandens indhold.

Der er således ingen garanti for, at du kan nå langt ud med dine indlæg og artikler på LinkedIn bare fordi, at du har et meget stort netværk.

Kvalitet og relevans slår nemlig kvantitet i denne sammenhæng.

Algoritmen gennemfører en slags “prøvesmagning” af dit indhold overfor et udvalgt gennemsnit af dit netværk umiddelbart efter at du har postet et opslag på LinkedIn.

Ergo bliver dit indhold IKKE spredt ud til hele dit netværk på LinkedIn til at starte med.

Det er nemlig “prøvesmagningen”, der afgør om dit opslag kommer bredere ud i dit netværk, eller om opslaget lider en stille død på LinkedIn fordi at det bare ikke var interessant nok.

Så kvaliteten af dit netværk en stor betydning. For har du for mange irrelevante personer i dit netværk, som ikke rigtigt kender dig eller omvendt, så er der stor risiko for at personerne ikke interagerer med dit indhold.

Når de ikke liker, kommenterer og/eller deler dit indhold, så opfatter algoritmen dette som om, at dit indhold ikke er så godt, at det fortjener en yderligere spredning i netværket.

Har du derimod et relevant kvalitetsorienteret netværk med mange stærke relationer, der kender dig og har lyst til at interagere med dit indhold, så kommer indholdet også meget længere ud i dit netværk og netværkets netværk.

For at hjælpe dig med at øge kvaliteten i dit LinkedIn netværk, har jeg lavet denne guide med 3 konkrete trin, som du kan arbejde med for at forbedre kvalitet og relevans af dit netværk.

1. Optimér din netværkskvalitet

Den første ting du kan arbejde med, er at optimere på kvaliteten af dit netværk.

Det kan du gøre på to dimensioner:

  • Sammensætningen af dit netværk: Er du connectet med de for dig rigtige mennesker?
  • Styrken af dit netværk: Har du tilstrækkeligt med stærke og relevante relationer?

Sammensætningen af dit netværk

Det har en stor betydning, at du sammensætter dit netværk på en måde, der passer ind i forhold til, hvad du gerne vil opnå gennem din tilstedeværelse på LinkedIn, og hvem du ønsker at kommunikere til og med.

Du skal derfor gå langt mere strategisk og taktisk til arbejdet med at udvikle dit LinkedIn netværk.

Inspiration i forhold til, hvordan du skal tænke kvalitet og relevans ind i dit LinkedIn netværk

Hvis du eksempelvis er sælger eller på anden måde har en kundeorienteret rolle i din virksomhed, er det selvsagt vigtigt, at du har kunder i dit LinkedIn netværk – både tidligere, nuværende og potentielle kunder.

Imidlertid oplever jeg ofte, at mange sælgere har forholdsvis få kunder i deres netværk. Der er til gengæld masser af tidligere og nuværende kolleger, samarbejdspartnere, personer fra netværket, headhuntere og personlige relationer.

Det er derfor en god idé, hvis du løber dit netværk igennem og forsøger på få et overblik over sammensætningen af dit LinkedIn netværk.

Hvis du har for få af en bestemt gruppe, eksempelvis kunder, gælder det om at få inviteret dine tidligere og nuværende kunder til at connecte på LinkedIn. Det er lavthængende frugter, der er lige til at plukke 😊

Styrken af dit netværk

Uanset om det er dig, der inviterer eller du modtager en invitation til at connecte på LinkedIn, så vil jeg anbefale at du fastlægger hvilke kriterier, der skal være tilstede for at du ønsker at være connectet med en given person.

For mig personligt handler det om at sikre en god kvalitet i mit netværk på LinkedIn.

For kvalitet er afgørende for at jeg både kan bidrage med værdi til mit netværk, og for at jeg den anden vej kan høste inspiration, viden og erfaringer, og ja, ultimativt også forretning.

Her finder du en beskrivelse af de tre forskellige Linkedin relationstyper

Jeg har derfor defineret tre niveauer af netværkskvalitet, som hjælper mig i forhold til at tage stilling til, om det giver mening at blive connectet eller hvis jeg allerede er forbundet med en given person, om vi skal vedblive med at være connectet.

De tre niveauer af netværkskvalitet er:

Den stærke relation

Den stærke LinkedIn relationEn person du kender godt, og som kender dig godt. Du har måske mødt vedkommende i den virkelige verden, og ligefrem gjort forretninger med ham eller hende. I interagerer med hinandens indhold på LinkedIn. Dette er en person som du gerne vil hjælpe i professionel sammenhæng.

Den gennemsnitlige relation

Den gennemsnitlige relation på LinkedInEn person som du ved hvem er, og han eller hun ved, hvem du er. Det kan være en potentiel kunde, men som minimum en relation, hvor I har et eller andet til fælles (netværk, viden, faglighed, tidligere kollega eller samarbejdspartner etc.). I interagerer med hinanden på LinkedIn fra tid til anden.

Den værdiløse relation

Den værdiløse relation på LinkedInEn person som du ikke kender, aldrig har mødt, og som du ikke interagerer med på LinkedIn og vedkommende interagerer heller ikke med dig. Personen er ikke en potentiel kunde for dig, og det giver ikke værdi for dig at være connectet med vedkommende – hverken i form af viden eller netværksadgang til andre.

Ved at jeg har defineret disse tre niveauer af netværkskvalitet, har jeg gjort det nemmere for mig at tage stilling til, hvem jeg ønsker at være forbundet på LinkedIn.

Det er vigtigt for mig at nævne, at det ikke skal ses som en rigid sort-hvid model, hvor alle personer absolut skal puttes ind i den ene eller anden kasse.

Jeg er således åben overfor at udvide mit netværk, og er derfor også frisk på at “afprøve” en relation for at se, om vi gensidigt kan have gavn af at være connectet på LinkedIn.

Giver det værdi, er det super godt og positivt. Giver det derimod ikke værdi, er det også helt fair, hvorefter det så heller ikke giver mening at fortsætte med at være forbundet.

2. Dyrk dit LinkedIn netværk

Guide til hvordan du kan udvide dit netværk på LinkedIn

En anden ting, som du kan gøre for at øge kvaliteten af dit netværk, handler om at du skal dyrke dine relationer på LinkedIn. For det er gennem interaktion og dialog, at du kan skabe og få værdi ud af dit netværk.

Det er dog også her, at det hårde arbejde begynder.

For at du kan konvertere dine LinkedIn forbindelser til værdifulde relationer, skal du i gang med at hjælpe dit netværk samt inspirere og lave erfarings- og vidensdeling.

Hvordan gør du så det?

Det kan du efter min mening gøre ved at arbejde med det som jeg kalder for LLHI-modellen, som indeholder følgende 4 grundelementer i form af Lyt, Lær, Hjælp og Inspirér:

  1. LYT: Lyt aktivt og interesseret i, hvad der sker i dit netværk. Udvis engagement ved at like og kommentere.
  1. LÆR: Lær fra interessante og dygtige personer i dit netværk – dels for at du selv kan blive klogere, og dels for at lære, hvad dit netværk kan hjælpe dig og andre med.
  1. HJÆLP: Hjælp dit netværk når nogen stiller et spørgsmål, er på udkig efter anbefaling af en ekspert indenfor et givent område, en lokation til en event eller ønsker sparring om en problemstilling.
  1. INSPIRER: Du kan Inspirere dit netværk på LinkedIn ved at dele værdifuld viden. Det kan du gøre gennem relevante indlæg med tekst, billeder, videoer, podcasts, links til blogindlæg eller lignende. Det kan også være via LinkedIn artikler, hvor du deler ud af din ekspertise og giver et dybere perspektiv på et emne.

Ved at arbejde målrettet og regelmæssigt med de fire elementer i LLHI-modellen, kan du over tid opbygge tillid og skabe troværdighed omkring din person samtidigt med at du øger kvaliteten af dit LinkedIn netværk.

3. Ryd op i dit LinkedIn netværk

Guide til hvordan du udvider dit netværk på LinkedIn

I forlængelse af ovenstående afsnit om din netværkssammensætning, vil jeg anbefale at du engang imellem rydder op i dit netværk på LinkedIn – eksempelvis 1-2 gange om året eller måske ligefrem engang i kvartalet.

Dialogboks, der viser, hvordan du disconnecter med en forbindelseI praksis gør du det ved at løbe en portion af dit netværk igennem, og tjekke om du er kommet til at lukke nogen af dem, som jeg i første afsnit omtalte som værdiløse relationer, ind i dit netværk. For det giver ikke rigtig mening at være connectet med passive LinkedIn profiler.

Når du løber dit netværk igennem, vil du sandsynligvis bliver overrasket over hvor mange af dine forbindelser, der slet ikke er aktive på LinkedIn, når det kommer til stykket.

Hvis der er tale om stærke relationer, altså personer som du kender og har en forholdsvis tæt forbindelse til eller med, så synes jeg, at du skal beholde dem i dit LinkedIn netværk – også selvom de ikke er aktive på LinkedIn.

Er der tale om gennemsnitlige relationer, må du vurderer, om det giver mening for dig at beholde dem i dit LinkedIn netværk.

Vær særlig opmærksom på relationer, som er kendetegnet ved følgende 3 ting:

  1. Du har aldrig har mødt/kommunikeret med disse personer.
  2. Du har ikke nogen form for relation til personerne.
  3. Disse personer interagerer aldrig med dit indhold på LinkedIn.

Sådanne relationer er, hvad jeg betegner som meget svage og ligefrem værdiløse relationer, og disse ville jeg disconnecte med. Der er nemlig ingen værdi i at have svage relationer, der samtidigt er helt passive på LinkedIn.

Faktisk kan det ødelægge spredningen af dine indlæg og artikler som følge af den måde som LinkedIn algoritmen fungerer på.

Bonusinformation

Hvis du disconnecter med en person, så får vedkommende ikke direkte besked om, at I ikke længere er forbundet på LinkedIn. Vedkommende er nødt til at besøge din profil for at kunne se, at I ikke længere er forbundet. På din profil vil personen kunne se, at “Send meddelelse” knappen er erstattet med “Opret forbindelse”, og at I således ikke er connectet.

Afrunding

Jeg håber at min guide har givet dig inspiration til, hvordan du kan arbejde med at øge kvaliteten af dit netværk på LinkedIn.

I nogle sammenhænge er det helt fint at tænke i kvantitet, men lige netop når det gælder netværk, så er klasse fremfor masse at foretrække – også på LinkedIn.

For værdifulde relationer skabes nu engang ved at vi interagerer og kommunikerer med hinanden. Derigennem kan vi lære hinanden at kende, hjælpe når og hvor det giver mening samt dele ud af erfaringer og inspiration.

God fornøjelse med at arbejde med din netværkskvalitet 😊

De venligste hilsner

Leif Carlsen blog signatur

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *