Guide til hvordan du udvider dit netværk på LinkedIn

Sådan udvider du dit netværk på LinkedIn

LINKEDIN NETVÆRK: Den grundlæggende tanke med LinkedIn handler om, at gøre det nemt for dig at etablere netværk og skabe professionelle relationer. Det er derfor vigtigt at du bruger netværkstankegangen, når du skal dyrke dit nuværende netværk på LinkedIn og ønsker at udvide det med nye forbindelser.

I bund og grund handler det om at skabe værdifulde relationer, og det kan du kun gøre ved, at du dyrker dit netværk på LinkedIn, og at du er proaktivt tilstede. Det kan du gøre ved at kommentere, like, dele andres indlæg og artikler samt at skrive dine egne indlæg og artikler.

Det handler til gengæld ikke om, at du skal være connectet med alle. Hvis det nu rent faktisk var tankegangen fra LinkedIns side, ville der ikke være en “Opret forbindelse” knap. For så ville alle brugere på verdensplan helt automatisk være forbundet i et stort gigantisk netværk.

Det siger sig selv, at du kan ikke have et netværk på over 1 milliard brugere på verdensplan og cirka 3,4 millioner her i Danmark. Så mange mennesker kan du ganske enkelt ikke kende 😊

Så derfor gælder det om at tænke i kvalitet fremfor kvantitet, og fokusere på hvordan du kan skabe værdifulde relationer.

Link til replay video af webinaret "Sådan får du mere kvalitet og relevans ind i dit netværk på LinkedIn"

Sådan fungerer LinkedIn netværket

LinkedIn er et erhvervsorienteret socialt medie med særlig fokus på netværk, vidensdeling og jobsøgning

Men inden jeg begynder at fortælle om, hvordan du kan udvide dit netværk på LinkedIn, vil jeg gerne beskrive for dig, hvordan LinkedIns netværk er bygget op og fungerer, og hvad de såkaldte forbindelsesgrader betyder.

Som nævnt ovenfor er grundidéen med LinkedIn, at det skal være nemt for professionelle at blive forbundet i netværk med henblik på at gøre os klogere og mere produktive.

Netværk skal i denne sammenhæng forstås på den måde, at du bliver forbundet med en anden person på LinkedIns platform ved at du sender en invitation til at connecte eller ved at du acceptere en invitation, som du har modtaget.

Når du er forbundet med en person på LinkedIn, kan du eksempelvis begynde at kommunikere direkte med personen via beskedfunktionen samtidigt med at du får adgang til flere information om vedkommende.

LinkedIns tre forskellige forbindelsesgrader

Visualisering af LinkedIns tre forskellige forbindelsesgrader

LinkedIns netværk er bygget op omkring tre forskellige forbindelsesgrader, altså forskellige niveauer afhængig af om vi er forbundet eller ej, og om der er en fælles relation i vores netværk.

De tre forskellige forbindelsesgrader er:

1.

Forbindelser i 1. led

Dette er en person, som du er forbundet med – enten fordi at han eller hun har accepteret din invitation eller fordi du har accepteret vedkommendes invitation.

Hvis du er i 1. led med en person, vil du se at der står “1.” til højre for personens navn.

2.

Forbindelser i 2. led

Dette er en person, som du endnu ikke er forbundet med, men som er forbundet med en eller flere af dine forbindelser i 1. led.

Hvis du er i 2. led med en person, vil du se at der står “2.” til højre for personens navn.

Du kan connecte med en person i 2. led ved at klikke på knappen “Opret forbindelse”, og skrive en personlig invitationstekst ved at klikke på “Tilføj bemærkning”.

3.

Forbindelser i 3. led

Dette er en person, som du ikke er forbundet med, og som heller ikke er forbundet med en eller flere af dine forbindelser i hverken 1. eller 2. led. Der er således ikke nogen forbindelse eller relation til personen via dit eksisterende LinkedIn netværk.

Hvis du er i 3. led med en person, vil du se at der står “3.” til højre for personens navn.

Du kan connecte med en person i 3. led ved at klikke på knappen “…”, hvorefter du vælger “Opret forbindelse”, og skrive en personlig invitationstekst ved at klikke på “Tilføj bemærkning”.

Forskellen på at være forbundet eller ej

Der er selvfølgelig forskel på om du er forbundet med en person eller ikke er det. Det handler blandt andet om hvilke oplysninger I kan se på hinanden profiler. Nedenfor får du forklaringen på forskellen på ikke at være forbundet og være det.

Hvis du ikke er forbundet

Hvis du ikke er forbundet med en given person på LinkedIn, kan du som udgangspunkt:

 • Se persons grundlæggende LinkedIn profil (med mindre at vedkommende har blokeret dig)
 • Se en begrænset mængde kontaktinformationer
 • Se om vedkommende er aktiv på LinkedIn i forhold til hvad personen har postet af indlæg og artikler samt hvad han eller hun liker, kommenterer og/eller deler
 • Like, kommentere og dele personens indlæg og artikler

Det skal nævnes, at der kan være variationer i hvad du kan se på en profil når du ikke er connectet med vedkommende. For vi kan som LinkedIn-brugere rette i vores indstillinger i forhold til hvilke typer oplysninger, der er offentligt tilgængelig for alle eller om vi ønsker at begrænse dette til eksempelvis dem som vi er connectet med.

Dermed kan der være forskel fra profil til profil i forhold til hvilke typer af oplysninger, som du kan se, når I ikke er connectet.

Hvis du er forbundet

Når du er forbundet med en anden person på LinkedIn kan du blandt andet:

 • Se flere detaljer på vedkommendes personprofil, herunder kontaktoplysninger
 • Se indlæg og artikler fra personen i din nyhedsstrøm
 • Se “Synes godt om” reaktioner, kommentarer og delinger fra personen i din nyhedsstrøm
 • Skrive beskeder til vedkommende
 • Skrive en anbefaling til vedkommende
 • Anmode om at få en anbefaling fra vedkommende

Du kan også vælge at følge en person

Du har også mulighed for at følge en person, hvilket er en mellemting mellem ikke at være forbundet og være forbundet med vedkommende.

Hvis du følger en person kan du:

 • Se indlæg og artikler fra personen i din nyhedsstrøm
 • Se “Synes godt om” reaktioner, kommentarer og delinger fra personen i din nyhedsstrøm

Bonusinformation

Der findes et værktøj i LinkedIn, der gør at du kan give LinkedIn adgang til at kigge i din mailboks med henblik på at tjekke hvem du har mailet med. Ud fra dette kan funktionen så tjekke hvem du allerede er connectet med, og hvem du ikke er connectet med.

Værktøjet kan herefter automatisk udsende invitationer til dem, som du ikke er connectet med. På den måde kan du på en nem måde få udvidet dit LinkedIn netværk.

Det er dog ikke en funktion som vi anbefaler at du bruger – faktisk tværtimod! Først og fremmest bliver invitationerne sendt som en “tom” standardinvitation, og dernæst er det jo ikke sikkert at det giver mening at være connectet på LinkedIn med en person bare fordi at du på et tidspunkt har mailet med vedkommende.

Så vi anbefaler, at du i stedet bruger søgefunktionen til at finde frem til de personer som du mener at det giver mening at være forbundet med på LinkedIn, og på den måde går efter klasse fremfor masse.

Sådan udvider du dit netværk på LinkedIn

Der er grundlæggende to måder, hvorpå du kan udvide dit netværk på LinkedIn:

 1. Du inviterer
 2. Du bliver inviteret

Når du selv sender en invitation, er det en proaktiv handling, for du skal jo finde frem til personen på LinkedIn og sende en invitation. Når du bliver inviteret, er det til gengæld en reaktiv handling, hvor du reagerer på invitationen.

Men hvordan kan du så udvide dit netværk med nye relationer uden at du går på kompromis med kvaliteten jævnfør det forrige afsnit?

Det kan du gøre ved, at du først og fremmest tager stilling til hvem du ønsker at få ind i dit netværk, altså hvem du selv søger og finder frem til på LinkedIn.

Dernæst handler det også om, hvem du vil lukke ind i dit netværk, når du modtager invitationer.

Nedenfor kan du se mine anbefalinger i forhold til hvordan du henholdsvis kan udvide dit netværk gennem egne invitationer, og hvordan du håndterer de invitationer, som du modtager.

Når du inviterer

Når du vil udvide dit netværk og du selv ønsker at finde frem til personerne på LinkedIn, er der nogle overvejelser, som jeg synes du skal gøre dig inden du sender invitationerne.

For du er jo igang med at udvide dit netværk med personer, som du gerne vil forbindes med på LinkedIn, og forhåbentlig skabe en potentiel god og værdifuld relation til. Ellers er der jo ikke nogen grund til at være connectet.

Derfor handler det om at gå strategisk til opgaven med at udvide dit netværk. At udvide dit netværk på LinkedIn handler derfor om, at du er proaktiv og laver et bevidst til- og fravalg.

For som tidligere nævnt skal du alligevel ikke være connectet med alle. For det er ikke visitkort du samler på – det er nye relationer, som du er på vej til at etablere på LinkedIn.

Der er derfor efter min mening tre ting, som du skal overveje og tjekke op på:

 1. Hvad er intentionen bag din invitation?
 2. Hvad er din relation til vedkommende?
 3. Er personen aktiv på LinkedIn?

Hvad er intentionen bag din invitation?

Hvad er din intention med at connecte?

Først og fremmest synes jeg at du skal gøre dig nogle tanker om intentionen bag din invitation. Hvorfor ønsker du at connecte med vedkommende og hvad kan henholdvis personen og du få ud af, at I bliver forbundet på LinkedIn?

Jo mere du anerkender at LinkedIn er en netværksplatform og et sted, hvor vi deler viden, erfaringer og inspiration, jo mere vil du få ud af din tilstedeværelse på LinkedIn, og det samme gælder for øvrigt dem som du er connectet med.

Hvis du bare ønsker at connecte med vedkommende for at sælge noget til vedkommende eller fordi du ønsker at vedkommende skal hjælpe dig med at få et nyt job, ja, så bliver det bare til en envejstransaktion. Og mon ikke at den, som du sender invitationen til, hurtigt gennemskuer din intention.

Husk at netværk altid er noget, der er gensidigt, og det handler om hvad I kan gøre for hinanden. En god tommelfingerregel er også, at du er nødt til at sætte noget ind på “kontoen” før at du kan begynde at hæve på den hos modparten.

Hvad er din relation til vedkommende?

Hvad er din relation til den person, som du gerne vil connecte med? Kender vedkommende dig og har I på den måde allerede en relation, der kan arbejdes videre på?

Det kan jo eksempelvis være en tidligere kollega, kunde eller samarbejdspartner. Det kan også være en person, som du har mødt til et netværksarrangement eller en messe.

Det kan også være at vedkommende overhovedet ikke kender dig.

Uanset om det er det ene eller det andet, der gør sig gældende, så har det betydning for den invitationstekst, som du altid skal skrive, når du sender en invitation – specielt, hvis vedkommende slet ikke kender dig. Ellers er der risiko for, at din invitation bliver afvist.

Er personen aktiv på LinkedIn?

Sidst, men ikke mindst, så bør du tjekke om personen overhovedet er aktiv på LinkedIn. For hvis vedkommende har en profil, der signalerer at vedkommende overhovedet ikke er aktiv på LinkedIn, er det måske spild af tid at sende en invitation.

Her finder du et eksempel på en inaktiv LinkedIn profil

Hvis der ikke er noget billede på profilen, som for øvrigt også virker sporadisk udfyldt, og personen ikke udviser nogen form for aktivitet, så kan det være tegn på at vedkommende slet ikke bruger profilen aktivt.

Og er personen reelt set ikke aktiv på LinkedIn, ja, så er det i hvert fald ikke på denne platform, at du kan udvikle relationen med vedkommende.

Der er selvfølgelig også den mulighed, at personen rent faktisk slet ikke er at finde på LinkedIn. I så fald er du tvunget til at tænke i alternative baner til at skabe konktakt med vedkommende.

Skriv altid en personlig invitationstekst når du inviterer

Jeg vil anbefale, at du altid skriver en personlig invitationstekst, når du sender en invitation til at connecte på LinkedIn.

Hvis du ikke skriver en personlig invitationstekst, overlader du det til modtageren af en invitation at gætte sig til, hvem du er (hvis du ikke i forvejen kender vedkommende) og ikke mindst hvad intentionen bag din invitation er.

Du skal også være opmærksom på, at mange mennesker accepterer ikke umiddelbart invitationer fra folk de ikke kender, så de ignorerer invitationerne.

0
er antallet af tegn du har til rådighed i en personlig invitationstekst

Hvis du derimod bruger de op til 200 tegn (300 tegn, hvis du har et Premium abonnement), som du har at gøre godt med i en invitationstekst, og tilbyder at være en hjælp og ressource i forhold til dit ekspertområde, stiger chancen for at modtageren vil acceptere din invitation.

I hvert fald vil en personlig følgetekst hjælpe med at øge sandsynligheden for at modtageren af invitationen siger ja tak til den.

OBS: I gratisudgaven kan du kun sende op 5 personificerede invitationer hver måned.

Eksempel på en personlig invitationstekst:

“Hej Leon,

jeg har netop lyttet til din podcast om at man ikke skal tale pris med sin kunde – meget inspirerende og lærerig!

Jeg vil gerne dele viden og netværk med dig her på LinkedIn, hvorfor jeg håber at du vil tage imod min invitation til at connecte.

De venligste hilsner

Leif”

Når du bliver inviteret

I lighed med at jeg synes, at du skal gøre dig overvejelser, når du sender en LinkedIn invitation til en person, så vil jeg anbefale at du gør noget lignende, når du modtager invitationer fra personer, der gerne vil connecte med dig.

Faktisk er du nødt til at være ret hård, når det gælder at acceptere invitationer til at connecte på LinkedIn. For du kommer med stor sandsynlighed til at modtage mange invitationer fra personer, som du overhovedet ikke kender. Nogle af disse invitationer vil endda også komme fra falske profiler.

Der er mange, der ikke forstår netværkstankegangen, og desværre tror at det gælder om at være connectet med så mange som muligt.

Derfor er der også nogle, der i bogstaveligste forstand sidder og klikker løs på “Opret forbindelse” knappen fordi at de tror, at det at få succes med LinkedIn handler om at have et så stort netværk som overhovedet muligt.

Men det gør det ikke. For du kan ikke skabe stærke relationer til alle og enhver på LinkedIn. Faktisk gælder det om at lave klare fravalg i forhold til de invitationer som du modtager.

Du skal derfor gøre dig nogle konkrete overvejelser om, hvem du ønsker at lukke ind i dit netværk og hvorfor du vil connecte med vedkommende.

Jeg vil foreslå at du deler invitationer op i tre hovedgrupper:

 • Ja tak: Invitationer som uden videre kan accepteres.
 • Nej tak: Invitationer som kan afvises med det samme.
 • Måske: Invitationer som du er i tvivl om.

Ja tak: Invitationer som uden videre kan accepteres

Guide til, hvordan du udvider du dit netværk på LinkedIn

De invitationer som du middelbart vil acceptere fordi at det er relevante invitationer med følgetekster, du kender vedkommende eller det på anden måde giver god mening for dig at connecte, ja, der er det sådan set bare at klikke på knappen “Acceptér”, hvorefter at I er forbundet.

Jeg vil anbefale, at du gengælder invitationsteksten ved at skrive en kort velkomsthilsen, som eksempelvis kunne lyde noget i retning af:

“Hej Anders,

Tak for din opfordring til at linke, som jeg gerne tager imod.

Jeg ser frem til at dele viden og netværk med dig her på LinkedIn.

Tøv ikke med at tage fat i mig, hvis du har spørgsmål til social selling metodikken og LinkedIn. Jeg hjælper gerne, hvis jeg kan.

Ha’ en god dag 😊

De venligste hilsner

Leif”

Nej tak: Invitationer som kan afvises med det samme

Guide til hvordan du kan udvide dit netværk på LinkedIn

Hvis du modtager en “tom” invitation, altså uden en personlig følgetekst, og du vurderer at det er en irrelevant invitation fordi det ikke giver mening at connecte med vedkommende, klikker du bare på “Ignorer” knappen.

Personen, der havde sendt dig invitationen til at connecte, får ikke besked om, at du har afvist invitationen.

Husk at det er helt okay at sige nej tak til en invitation. For det skal give mening at være connectet, og gør det ikke det, ja, så klikker du bare på “Ignorer” knappen.

Til nej tak kategorien hører også falske profiler. Du kender det måske fra Facebook, hvor falske profiler er et stort problem. Der vrimler det i bogstaveligste forstand med falske venneanmodninger fra svindlere, der vil narre personlige oplysninger og penge fra dig.

Dette er et eksempel på en falsk LinkedIn profil

Der er heldigvis ikke det store problem på LinkedIn, men ikke desto mindre findes begrebet også her. Personligt oplever jeg at få invitationer fra falske profiler et par gange om måneden.

Så vær altid på vagt overfor om det er en falsk profil, som du har modtaget en invitation fra. Mange gange er det faktisk ret nemt at spotte en falsk profil, da profilfotoet virker mistænkeligt og at profilen indeholder mange stave- og sprogfejl.

Hvis du mener at have modtaget en invitation fra en falsk profil, så husk at indrapportere den til LinkedIn, som herefter kan tage over i forhold til at tjekke op på troværdigheden af profilen.

Bonusinformation

Når du klikker på “Ignorer” knappen for at afvise en invitation fra en person, som du ikke kender, så husk at klikke på “Jeg kender ikke [navn]” efterfølgende.

LinkedIn bruger dette til at identificere personer, der udsender masseinvitationer uden at der er en relation til dem, der inviteres. Så ved at du klikker på “Jeg kender ikke [navn]” kan du bidrage til at reducere antallet af spaminvitationer på LinkedIn.

Samtidigt gør det, at personen ikke igen kan sende en invitation til dig.

Måske: Invitationer som du er i tvivl om

Guide til hvordan du kan udvide dit netværk på LinkedIn

Hvis du får en “tom” invitation, altså en invitation uden en personlig følgetekst, synes jeg at du skal give det en tanke, om det rent faktisk giver mening at være connectet med vedkommende.

Du bør i hvert fald stille dig selv det spørgsmål: Hvorfor vil personen connecte med dig?

Nogle gange kan det handle om, at personen er jobsøgende (det fremgår ofte af profilen), og har fået at vide, at de gælder bare om at blive connectet med så mange som muligt (hvilket efter min mening ikke er vejen til at få nyt job).

Det kan også være sælgere, der forsøger på at erstatte kold canvas og telefonsalg med at sende tonsvis af invitationer i håbet om at det giver nye kunder (hvilket heller ikke er løsningen).

Dermed kommer det hurtigt til at smage af, at være en envejstransaktion, og at du skal hjælpe vedkommende til et nyt job eller købe noget.

Her finder du et eksempel på aktivitetsoversigt for en LinkedIn profil

En anden ting som du kan gøre for at finde ud af om det giver mening at være connectet, handler om vedkommendes aktivitetsniveau på LinkedIn.

For sat lidt på spidsen, så giver det faktisk ikke mening at være connectet med personer, der ikke er aktive på LinkedIn.

Netværk og relationer skabes alene gennem handlinger, og på LinkedIn gøres det ved at kommentere, like, dele samt at skrive indlæg og artikler. Vi kan kun skabe værdifulde relationer ved at interagere og kommunikere med hinanden.

Så hvis en person har en passiv LinkedIn profil, hvor du kan se at personen hverken liker, kommenterer eller deler indhold, så er det næppe en person, som du kommer til at opbygge en værdifuld relation med – i hvert fald ikke på LinkedIn.

Hvis du fortsat er i tvivl omkring hensigten bag en persons invitation til dig, kan du altid skrive en besked til vedkommende, og spørge ind til intentionen bag invitationen.

Dette kan du gøre uden, at du behøver at acceptere vedkommendes invitation. Du gør det ved at klikke på “Netværk” i topmenubaren og herefter klikke på “Se alle” for at få adgang til at sende beskeder uden at være forbundet.

Du kan eksempelvis skrive:

“Hej Susanne,

Jeg er nysgerrig efter at høre, hvorfor at du vil connecte med mig og hvordan du tænker at vi kan hjælpe hinanden?

Jeg er generelt set åben overfor at udvide mit netværk på LinkedIn, så jeg ser frem til at høre fra dig.

De venligste hilsner

Leif”

Jeg plejer at give vedkommende en uges tid til at svare på min besked.

Hvis jeg får et svar inden da, og det giver mening at connecte ud fra det som personen har skrevet til mig, lukker jeg selvfølgelig vedkommende ind i mit LinkedIn netværk ved at klikke på “Acceptér”, hvorefter jeg skriver en velkomsthilsen retur.

Hører jeg til gengæld ikke fra vedkommende, klikker jeg på “Ignorer” og derefter på “Jeg kender ikke [NAVN]”, hvis jeg reelt set ikke kender personen.

Hvis vedkommende alligevel ikke er aktiv på LinkedIn, og derfor heller ikke svarer på min besked, ja, så er der for mit vedkommende alligevel ingen grund til at være connectet.

Så det er selvfølgelig helt okay at sige nej tak til en invitation.

Øv dig på at bruge søgefunktionen på LinkedIn

Her kan du se et eksempel på en søgning på jobtitel på LinkedIn

En vigtig funktion, når du proaktivt vil udvide dit netværk, er søgefunktionen på LinkedIn.

Grunden til at funktionen er vigtig skyldes at du selvsagt skal bruge den til at finde frem til enten navngivne personer eller hvis du ikke kender personens navn, og derfor søger på eksempelvis titel og virksomhedsnavn.

Det er derfor en god idé at øve dig på at bruge søgefunktionen, som du finder i toppen af LinkedIn menubaren. Udover at du kan søge på personer, har du også mulighed for at søge efter virksomheder, indhold, jobs, skoler, grupper og events via søgefeltet.

Du kan også med fordel øve dig i at bruge de indbyggede filtre i søgefunktionen med henblik på at indsnævre din søgning.

Filtre er gode at bruge, hvis du laver en bred søgning, eksempelvis på en bestemt titel, branche, beliggenhed/region.

Bonusinformation

Du har også mulighed for at lave det som hedder en boolsk algebra søgning (“boolean search” på engelsk) ved at kombinere søgeord med det som kaldes for logiske operatorer i form af AND, OR, NOT eller anførselstegn.

Eksempel: Hvis du gerne vil søge efter økonomichefer med en beliggenhed i Region Sjælland, og du ved at der bliver brugt forskellige jobtitler på dansk og engelsk, kan du lave en søgning med flere titler i samme søgning.

I så fald skal du indtaste følgende i søgefeltet: Økonomichef AND Økonomiansvarlig AND Finance Manager AND CFO AND Chief Financial Officer. Klik herefter på luppen eller tryk på enter-tasten.

Du mangler nu bare at vælge filterfunktionen og sætte beliggenhed til Region Sjælland, hvorefter at søgeresultatet vil vise alle de personer, der findes i denne region med en af de søgte titler.

Du kan også bruge OR mellem to eller flere søgeord for at inkludere en eller flere ord i en søgning. Eksempel: Salg OR Marketing OR Indkøb.

Du kan tilsvarende bruge NOT foran et søgeord for at søgningen skal ekskludere ordet i søgeresultatet. Eksempel hvis du søger efter en indkøber, der ikke skal have manager i sin titel: Indkøber NOT Manager.

Det er vigtigt at du indtaster de logiske operatorer med store bogstaver for at det virker i en søgning, altså AND, OR eller NOT.

Sidst, men ikke mindst, kan du også vælge at sætte anførselstegn omkring en specifik søgefrase som involverer to eller flere ord. Det bruges typisk ved titler med flere ord, eksempelvis “Product Manager”.

Konklusion

Jeg håber at dette blogindlæg har givet dig inspiration, viden og indsigt til, hvordan du kan arbejde mere strategisk med dit netværk på LinkedIn.

Hvis der er en ting, som jeg håber du vil tage til dig, så er det at du ikke skal være connectet med så mange som muligt, og acceptere alle invitationer som du modtager.

Ergo er det helt okay at du siger nej tak til invitationer fra personer, der ikke passer ind i din personlige netværksstrategi.

For det er jo dit LinkedIn netværk.

Derfor synes jeg at du skal tage et proaktivt ansvar for at sikre relevans og kvalitet.

For du skal jo gerne have glæde og gavn af dit netværk i lang tid fremover.

God fornøjelse med at udvide og udvikle dit netværk på LinkedIn 😊

De venligste hilsner

Leif Carlsen blog signatur

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *